insan ve doğa haklarına saygı iklim duyarlılığı
 
dayanışma
kapsayıcılık
çeşitlilik
şeffaflık
ÇEVRE HUKUKU AĞI
Çevre ve ekoloji alanında herkes için ulaşılabilir, doğru bilgiyi birlikte üretip yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası hukuki dayanışma ağları aracılığıyla, bilgi ve deneyimi birbirlerine ve kırılgan gruplara aktararak, ekoloji mücadelesindeki dayanışmayı hep birlikte büyütmek amacıyla kurulmuştur.
Bu ağ, kent, çevre ve ekoloji alanında çalışmayı amaçlayan, başta hukukçu, kamu yönetimci, mühendis, arkeolog, plancı, antropolog, iktisatçı olmak üzere ilgililere açıktır

Hakkımızda

Çevre Hukuku Ağı, insan, doğa ve çevre haklarının bir bütün olarak kabul edildiği, toplumun adalet ve hakkaniyet temelinde varlığını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu hakları araştıran, buna yönelik pratikleri inceleyen ve nihayetinde kamu hukuku alanında, insanların ve doğanın bir bütün olarak varlığını geliştirmesine imkân sunan bir kurumsallığı inşa etmeyi amaçlar.


HEDEFLERİ

Çevre hukuku temelinde, iklim, gıda, biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda çalışmak isteyen hukukçu, kamu yönetimci, mühendis, arkeolog, plancı, antropolog, iktisatçı arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak


Kent, çevre ve ekoloji alanında herkes için ulaşılabilir, doğru bilgiyi üretmek ve paylaşmak.

Yurttaşların çevresel konulardaki bilgiye ve karar alma süreçlerine katılımına katkı sağlamak. 


Küresel çapta yaşanan iklim krizine karşı, ulusal ve uluslararası dayanışma ağları ile işbirliği yaparak, iklim krizinin çözümüne katkı sunmak.

Kent, çevre ve iklim davalarında kırılgan gruplara hukuki destek sağlamak 


İklim krizine yönelik, kanun veya uygulamayı değiştirici etkisi olan stratejik davalara hukuki destek sunmak.

Pro Bono gibi toplum yararına hukuki destek sunma mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmek,  bu mekanizmalara katkı sunmak 

Yayınlar / Etkinlikler 

iletişim bilgileri

info@cevrehukuku.org