Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan Edilmesi Hakkında Karar 

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar

Nükleer Düzenleme Kanunu