Çevre Devleti: Cumhuriyet’in Gizliği Niteliği


Pavlov ve Diğerleri Rusya Kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Çevre Hakkı Arayışı Bilgi Notu

İklim Cinayeti: Petrol Devlerini(Big Oil) İklim Ölümleri Nedeniyle Yargılamak 

Afetler ve İdarenin Hukuki Sorumluluğu

Zeytinlikler ile Yakkın Çevresinde Kömür Ocağı Açılabilmesi için Yayınlanan 1.3.2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliği ve Açık Kömür Ocakları ile Termik Santrallerin Orman ve Zeytin Ağaçlarına Etkinlikleri Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler  

Hakların Geliştirilmesinde Bireysel Başvuru Yolunun Anlamı ve Çevre Hakkı

Stop Ecocide Foundation tarafından yayınlanan Ekokırım Suçunun Hukuki Tanımı için Bağımsız Uzman Grubu’nun hazırladığı şerh ve temel metin belgesininTürkçe çevirisi yayımlandı!

Ulusal ve Uluslararası Çevre Hukukunun Temel İlkeleri
rehberi yayımlandı!Haklar ve Araştırmalar Derneği olarak hukukçuların iklim değişikliği konusunda en çok merak ettiği konuları sırayla sorulara döken, yanıtlarını derinleşen bir akışta sunan rehber yayımlandı!

Kamu hukuku alanında değişim ve dönüşümleri veri alan, devlet ve yurttaş ilişkileri temelinde hak ve özgürlüklerin görünümüne dair 2020 Türkiye Raporu yayınlandı.

Özelleştirilen Termik Santraller, Çevre Mevzuatına Uyum ve Haklar Raporu Yayınlandı!


İklim Değişikliği ile Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi
Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri Raporu