Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzaladığı, COP 26 zirvesi sonrasında Türkiye’nin de içinde olduğu ülkeler tarafından kömürden çıkış stratejisinin kabul edildiği günlerde; Zeytin Festivali’nin kömüre dayalı enerji üreten bir firma tarafından finanse edilmesini protesto eden çevre mühendisi Deniz Gümüşel gözaltına alındı. Savcılık, Deniz Gümüşel hakkında, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gümüşel’in açıklaması, Anayasal düzeyde güvence altında bulunan düşünceyi açıklama hürriyeti kapsamındadır. Ormanların küresel düzeyde korunmasına karar verildiği, bu konuda adımların atıldığı şu günlerde, ormanlarını korumak için adım atan ve ilgili yerel yönetimlere bu konuda fikirlerini ileten, zeytinliklerini ve ormanlarını tehdit eden kömür politikalarını eleştiren tutumunun gözaltı ile sonuçlandırılması gelmekte olan tehlikeyi işaret etmemizi gerektirmiştir. Türkiye’de yaşanan iklim krizi, geçtiğimiz yıl binlerce kilometrekare ormanın yok olmasına, milyonlarca canlının hayatının sona ermesine yol açtı. Ormanları koruyan, fosil yakıtlara karşı tutum alan her kişi ve kurum aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın da gereklerini yerine getirmektedir. Ülkenin bu politik adımını görünmez kılan, kimi şirketlerin çıkarlarına hizmet eden, Anayasa’ya aykırı bu gözaltı kararının derhal sonlandırılmasını talep ediyor, giderilmesi güç ve imkânsız zararlara yol açan ormanların yok edilmesine yönelik tutum ve davranışlardan kolluk ve ilgili makamların vazgeçmesinin iklim adaleti ve demokrasimiz için elzem olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çevre Hukukçuları Ağı Koordinasyonu adına

Av.Fevzi Özlüer

Kategoriler