Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınlarından editörlüğünü araştırmacı Ayça Yüksel’in yaptığı “Haydarpaşa Kitabı: Mekân, Kent, Mücadele” kitabı ile, Haydarpaşa Garı’nın geçmişten günümüze uzanan hikayesi mekân, kent ve mücadele olarak birbiriyle ilişkili üç temel kentsel boyuta tekabül edecek alt başlıklarla derlenmiştir.


Haydarpaşa Garı, Türkiye’de kentleşme dinamiklerinin farklı bo­yutlarını bir arada düşünebilmeye olanak sağlayan az sayıdaki mekanlardan biridir. Bu anlamıyla da yalnızca Kadıköy veya İstan­bul için değil, tüm Türkiye için tarihsel, kültürel ve sosyolojik an­lamda özgünlükler taşır.


Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları merkezi olan Kadıköy Akademi bünyesinde hazırlanan ve Akademi Serisi’nin ilk yayını olan Haydarpaşa Kitabı: Mekan, Kent, Mücadele ile Haydarpaşa’ya dair özgün ve derinlikli makaleler bir araya getiriliyor. Kitapta, mimarlık tarihi, kültürel ve endüstriyel miras, kentsel politika, ekonomi-politik, kentsel ulaşım ve planlama, mekansal kimlik, sinema ve sanat çalışmaları, akustik ekoloji ve ses peyzajı/çevresi, kentsel toplumsal hareketler ve emek mücadelesi alanından araş­tırma ve analizler, demiryolcuların ve sendikacıların tanıklıkları ile bir arada sunuluyor.


Bir sanat eseri, bir mimari yapı, bir demiryolu mirası, bir direniş mekanı, seslerin buluştuğu bir yer, mahalle mekanı, film karesi ve daha birçok farklı formda Haydarpaşa hikayelerini barındıran ça­lışma, Gar’ın imkanlarını da kayıt altına alıyor …

Kategoriler