“Kimyasal Kirlilik ve İklim Krizi Örnekleriyle Çocukların Çevre Hakları” konulu eseri bu sorunsalı temel haklar bağlamında ele alan, ekolojik, toplumsal ve hukuki nitelikleriyle çözümleyen bir çalışma olarak Türkçe yazında alanında ilk olma özelliği taşımaktadır.

Cocuklarin-çevre-haklari

Kategoriler