Akbelen Ormanı
Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nın Limak Holding’e ait termik santrale kömür temini için kesilmesine karşı mücadele sürüyor. Davanın tekrarlanan bilirkişi keşfi 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Özer AKDEMİR

Muğla Milas ilçesinde İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı’nın Limak Holding’e ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine kömür temini için kesilmesine karşı köylülerin yaşam nöbetlerinin yanı sıra hukuk mücadelesi de devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının şirkete Akbelen Ormanı’nda maden işletme izni veren kararının iptali davasında bilirkişi keşfi yeniden yapılacak. Tekrarlanan bilirkişi keşfi, 1 Mart Salı günü saat 10.00’da İkizköy’de gerçekleştirilecek.

İlk Keşifte Hakim Skandalı

Daha önce Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından 7 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen bilirkişi keşfinde, keşif heyetine başkanlık yapan hakim, davacı İkizköy KARDOK Derneği avukatlarına ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile davacı uzmanlarına söz hakkı tanımamış, avukatlara ve uzmanlara hakaret içeren sözler söylemişti.

Mahkeme Keşfi İptal Etti, Yeni Üyelerle Yeni Keşif Kararı Aldı

Mahkeme tarafından atanmamasına rağmen keşfe katılan hakimin bu tutumu keşifteki hukukçular tarafından tutanak altına alındı, reddi hakim ve keşfin yenilenmesi taleplerinde bulunuldu.

Talepler reddedilirken, hazırlanan bilirkişi raporuna da bilimsel dayanaktan yoksun ve kanıtların eksik değerlendirildiği gibi gerekçelerle itiraz edildi.

İtirazların ardından Muğla 1. İdare Mahkemesi, 7 Aralık 2021 tarihinde verdiği ara kararda, sakatlanan bilirkişi keşfinde görevli olan naip üyeleri görevden alarak yeni bir naip üye atanmasına, keşfin tekrarına karar verdi.

Mahkeme ayrıca keşif sonucu düzenlenecek bilirkişi raporuna dair işlemler tamamlanıncaya iptali istenen maden işletme izninin yürütmesini de durdurdu.

İkizköylülerin Direnişi, Akbelen Ormanı’nı Koruyor

İkizköy yakınındaki 780 dönümlük Akbelen Ormanı, maden sahası işletilmesi için verilen izin sonrası Milas Orman İşletme Müdürlüğünce kesilmek istenmişti.

İkizköylülerin ormanı kestirmemek için direnişleri sonrası ve başlatılan hukuk mücadelesi Akbelen Ormanı’nın yok edilmesini önledi.

Akbelen Ormanı
Fotoğraf: Özer Akdemir

ÇED Muafiyeti Oyunu

Yüzde 50 LİMAK, yüzde 50 IC İÇTAŞ ortaklığında kurulan YK Enerji, 2014 yılındaki özelleştirmenin ardından Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin yanı sıra 230 bin dönümlük alanı kapsayan kömür madeni ruhsatlarının da işletme hakkını devralmıştı.

Özelleştirme esnasında işletme hakkı devralınan 5 ayrı ruhsat, son olarak 2018 yılı Aralık ayında tek bir ruhsat altında toplanmıştı.

Birleştirilen 3 maden sahası ÇED’e tabi olmasına rağmen, diğer iki ruhsatın ÇED muafiyeti bulunduğu gerekçesiyle 230 bin dönümlük alanın tamamında ÇED süreci işletilmeden madencilik yapılmak isteniyor.

Bu ÇED muafiyetine karşı KARDOK tarafından ayrıca dava açılırken, Akbelen Ormanı söz konusu hukuksuz ÇED muafiyeti kararıyla kesilmek isteniyor ve ormanın altındaki kömür alınmaya çalışılıyor.

Akbelen ormanında ağaç kesimi
Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

“Akbelen Ormanı’nı Vermeyeceğiz”

İkizköylülerin avukatlarından Avukat Arif Ali Cangı, 2019 yılından beri devam eden Akbelen Ormanı mücadelesinde belirleyici olanın İkizköylülerin kararlı tavrı olduğunu belirtti.

Cangı hukuki süreci şöyle değerlendirdi:

“Kararlı mücadele ve kamuoyunun mücadeleyi sahiplenmesi sonucunda, mahkeme, 12 Ağustos 2021’de geçici yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararından sonra mahallinde yapılan keşifte Türkiye yargı pratiğinde kara bir leke olarak anılacak olaylar yaşandı. Yargıç da bilirkişiler de güven kaybına uğradılar. Maden mühendisi ile biyolog bilirkişiler, Akbelen Ormanı’nın feda edilmesinin kamu yararına olacağı görüşü bildirdiler. Mahkeme, keşfi yok saydı, yeniden yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden keşif kararı verdi. Bunun yanı sıra daha önce verdiği geçici yürütmeyi durdurma kararının devamına da karar verdi. Akbelen Ormanı’nı vermeyecek binlerce yaşam savunucusu, binlerce yürek var, bir de kesinleşmiş yürütmeyi durdurma kararı. Termikçiler boşuna uğraşmasınlar; Işıkdere’yi arazileri ve evleriyle, tarihi kalıntılarını kömür karasına boğdular ama Akbelen ormanını vermeyeceğiz!”

Kategoriler