Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Mart günü yayınlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin vermişti.

İsmail Saymaz

Yönetmeliğe göre “elektrik ihtiyacı için yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi, başka alanlarda yürütülmemesinin mümkün olmaması durumunda iş bitiminde sahanın eski hale getirileceğinin taahhüt edilmesi şartıyla” bakanlık tarafından izin verilecekti.

Çevreciler ve kamuoyu ayağa kalktı.

Çitfçi-Sen, bu yönetmeliğin iptal için Danıştay’da dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi, 20 Nisan’da yürütmeyi durdurdu.

Kararda Maden Kanununa göre madencilik yapılan alanların, izne tabi olmaları halinde izinlerin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a göre de zeytinliklerin daraltılması, zeytinliklerde, bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Zeytinliklerde yönetmelikle bir düzenlemeye gidilemeyeceği, aksi halde telafisi güç zararlar doğacağı ifade edildi.

Bakanlık itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem maden mevzuatıyla ilgili olduğunu kaydetti. 8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiği, oysa bu uyuşmazlıkları çözümleme görevinin 10. Daire’ye ait olduğu belirtildi. Her iki daire tarafından oluşturulacak ortak kurul tarafından karara bağlanması istendi.

Avukat Fevzi Özlüer, Milas’a bağlı İkizköy’de zeytinliklerinin madencilere verilmesine karşı çıkan köylülerin davası için keşfe gitmeye hazırlanırken, kararın çıktığına dikkat çekiyor. Özlüer, “Bu durumda pek çok yer var. Ucu açık bir süreç başladı. Tam bir yağma” diyor.

Bu Haber 30.07.2022 Tarihinde halktv.com.tr Adresinde Yayınlanmıştır.

Kategoriler