Fotoğraf: Özer Akdemir

Maden Yönetmeliği değişikliğinin Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulması kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kaldırıldı.

Özer AKDEMİR

Zeytinliklerin maden ve enerji şirketleri tarafından “kamu yararı” kılıfı ile yağmalanması olarak değerlendirilen Maden Yönetmeliği değişikliğinin Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulması kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) tarafından kaldırıldı. Davaya yanlış dairenin baktığı gibi bir gerekçe ile kaldırılan yürütmeyi durdurma kararı sonrası oluşan boşlukta özellikle Akbelen ormanına şirketin bir yönelimi olabileceği endişesi hakim.

Fotoğraf: Özer Akdemir

DANIŞTAY’A GÖRE DAVAYA YANLIŞ DAİRE BAKMIŞ!

Maden yönetmeliğinde yapılan değişikliklere karşı açılan davalarda Danıştay 8. Dairesi özellikle Zeytin Yasasına vurgu yaparak, kanunla yapılan bir düzenlemenin yönetmelikle değiştirilemeyeceği ve telafisi imkansız zararlara yol açacağı gerekçesi ile yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmuştu. Bakanlık bu kararları Danıştay’ın en üst yargı organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda (DİDDK) temyiz etmesi sonrası DİDDK 22 Haziran’da bu uyuşmazlığın 8. Daire değil 10. Daire tarafından çözüme kavuşturulması gerektiği belirtilerek her iki dairenin oluşturacağı ortak bir kurulla bu davanın karara bağlanmasına hükmetti. DİDDK bu süreç içerisinde yürütmeyi durdurma kararını da kaldırdı.

“OLUŞAN BOŞLUĞU KÖTÜ NİYETLE DOLDURMAK İSTEYEBİLİRLER”

DİDDK’nın kararını değerlendiren İkizköy Çevre Komitesi Maden yönetmeliği değişikliğine karşı yüzlerce dava açıldığını belirterek, “Yönetmelik değişikliğinin Yeniköy, Kemerköy Termik Santrallerine linyit kömürü sağlamak amacıyla çıkartıldığı artık ortaya çıktı. Şirket oldu bittiye getirmek istese de Anayasadan aldığımız hak ve ödev gereği, zeytinlerimizin sökülmesini durdurduk. Biz sökümü durdurduk, Danıştay 8.Dairesi de ucube yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu. Bu şekilde bir kez daha zeytinlikler koruma altına alınmış oldu” denildi. DİDDK’nın yürütmeyi durdurma kararını davaya başka bir dairenin bakması gerektiğine dayandırdığına dikkat çeken Komite; “Kim bakacaksa baksın, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizce yanlış olmuştur. Oluşan boşluğun kötü niyetlilerce doldurulmasının önüne derhal geçilmelidir. Biz zeytinlerimizi Anayasal ödev ve haklarımıza dayanarak korumaya devam edeceğiz. Danıştay da “hemen ortak heyetle yeni bir yürütmenin durdurması kararı” ya da Danıştay 8. Daire tarafından “ortak heyet toplanınca yeniden değerlendirilmek üzere yeni bir yürütmenin durdurması kararı” almalıdır. Danıştay’dan hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden yana olan yurttaşlar olarak bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Özer Akdemir

ŞİRKET AKBELEN’E GİRMEK İSTEYEBİLİR”

Öte yandan yönetmelik değişikliğine dava açan hukukçulardan Av. Fevzi Özlüer zeytinlikler açısından şu an için mahkemenin koruma kalkanının kalktığını belirterek, “Bu ara dönemde yapacaklarını yaparlar. Yani bu aralar, örneğin keşiften hemen sonra Eylül başından önce Milas’a şirket girmek isteyebilir. YK enerjinin rezervleri bitmiş. Ucuz hammadde için sahaya çok sert girmek veya kilit vurmak zorunda” dedi.

Bu Haber 31.07.2022 Tarihinde Evrensel.net Adresinde Yayınlanmıştır.

Kategoriler