Yusuf YAVUZ

SOL GAZETESİ

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy köyünde açılmak istenen kömür madeni için tarım dışı kullanım izni veren idari işlem mahkeme tarafından iptal edildi…

Antalya Korkuteli ilçesinde Yaklaşık 40 hektarlık verimli tarım arazisinde kömür ocağı açılması amacıyla Antalya Toprak Koruma Kurulu tarafından vasıf değişikliğine gidilmişti. Kararın iptali için Antalya 3. İdare Mahkemesinde açılan davada iptal kararı çıktı. Dava Konusu Alanın tamamının 1. Sınıf Tarım Arazisi olduğu kaydedilen Mahkemenin iptal kararında, alternatifinin olmadığı belirtilen bir alanın Tarımsal Dışı Amaçla Kullanımına izin verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi.

Antalya’nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Korkuteli ilçesinde kömür ocağı açılması için yaklaşık 40 hektar verimli tarım arazisi Toprak Koruma Kurulu kararı ile tarım dışına çıkarıldı. Dereköy Yaylası’da Turkuaz Linyit Kömür İşletmeleri A.Ş. Tarafından işletilmesi planlanan kömür ocağı için verilen tarım dışı kullanım kararının iptali için açılan davada iptal kararı çıktı.

Mahkeme kurul kararını iptal etti

Tarım arazilerini korumak için hukuk mücadelesi yürüten köylülerin Avukatı Tuncay Koç, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin tarım arazisine kömür ocağı kurulmasına geçit vermediğini belirterek, “Doğayla uyumlu bir yaşam tarzını hayata geçirmemizin doğa kanunları tarafından bize hatırlatıldığı acılı ve zor zamanlarda bu küçük ama Korkuteli halkı açısından önemli kararı kamuoyuna duyururuz. Toprak Koruma Kurulunda bu karara ‘evet’ diyen bürokratları da kendi vicdanlarıyla şimdilik baş başa bırakıyoruz” diye konuştu.

‘Sulu mutlak tarım arazisi’

Kömür ocağı açılmak istenen tarım arazilerinin üzerinde açık tarla sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliğinin yapıldığının altı çizilen Mahkemenin iptal kararında, “bir kısmında hububat ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı, alanın bir kısmı sulu tarla, bir kısmı kapama meyve bahçesi vasıflı olduğu,  tüm alan dikkate alındığında sulu tarla vasıflı arazilerin ‘sulu mutlak tarım arazisi’, kapama meyve bahçesi vasıflı olanlar ise ‘dikili tarım arazisi’ vasfında olduğu, her iki gruptaki arazilerin, tarımsal arazi kullanma kabiliyetine göre 1. sınıf tarım arazisi olduğu, davaya konu olan arazilerin, Devlet Eliyle Sulanan Arazilerden olduğu” belirtildi.

‘Belirli kişilerin değil, halkın tamamının’

Dava Konusu Alanın tamamının 1. Sınıf Tarım Arazisi olduğu ve bu alanda bitkisel üretimin yanı sıra küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile arıcılık yapıldığı, bu nedenle bahse konu alandaki tarımsal üretim faaliyetlerinin, belirli kişi veya zümreleri değil, mahalle halkını oluşturan çiftçilerin tamamına şamil olduğunun anlaşıldığı vurgulanan Mahkemenin iptal kararında, “Dava Konusu alanda Mülga Antalya İl Özel İdaresince tesis edilen ve 6360 Sayılı Yasa ile Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilen sulama projesi ile alanın tamamının Devlet Eli ile Sulanan Araziler haline getirildiği, bu alanın tarım dışı kullanıma açılması halinde, açılacak Kömür Ocağı İşletmeciliği, Kırma, Eleme ve Paketleme Tesisinin Mevcut sulama tesisinin tüm şebekesini ortadan kaldıracağı, geride sadece Ana İsale Hattı ve Depolama Havuzunun kalacağı bu nedenle tesisin sulayacağı bir tarım arazisinin kalmayacak olması nedeniyle Proje Bütünlüğünün Ortadan Kalkacağı, Etüt Raporunda net bir şekilde Tarımsal Potansiyel Açısından Önem Arz Eden bir saha olduğu açıklanan dava konusu alanın Tarımsal Dışı Amaçla Kullanımına izin verilmesinin doğru olmadığı, Alternatifinin olmadığı belirtilen bir alanın Tarımsal Dışı Amaçla Kullanımına izin verilmesinin yanlış olduğu” ifadelerine yer verildi.

ÇED davasında yeniden keşif kararı

Davanın avukatı Tuncay Koç, pandemi döneminde Korkuteli Dereköy’deki Başpınar Yaylasında izin verilen kömür madeni için ÇED Gerekli Değildir kararına karşı açtıkları davada çıkan iptal kararının Danıştay tarafından bozulduğunu ve yeniden keşif yapılması istendiğini belirterek dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bu haber 22.02.2023 tarihinde SoLGazete sitesinde yayımlanmıştır.

Kategoriler