Fotoğraf: BirGün

Gökay BAŞCAN

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde tarım ve sit alanı olan bölgeye yapılmak istenen maden ocağı ile tesisler için çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, 380 metre uzaklığında 1. derece arkeolojik sit alanı olmasına rağmen projeye karşı çıkmadı.


AVC Anatolia Resources Madencilik, Sivas’ta maden ocağı, cevher zenginleştirme tesisi ve maden atık depolama tesisi için açmak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Yılda 2 milyon 800 bin ton cevher ve pasa çıkacak projenin bedeli 8 milyon 750 bin TL olarak belirlendi. Bölgedeki, arkeolojik sit alanını, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını görmezden gelen bakanlık, ÇED gerekli değildir kararı verdi.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin faaliyet yürüteceği ÇED alanının büyüklüğü yaklaşık 23 hektar. Bölge, Çevre Düzeni Planlaması’na göre tarım ve mera alanı olarak geçiyor. Öte yandan yine bölgede Özdere, Kenözü, Alıçlık Deresi’nin yanı sıra isimsiz kuru dereler ile pınarlar bulunuyor. Eski Ermeni yerleşkelerinden olan bölge ayrıca sit statüsüyle “korunuyor.” Proje alanine 380 metre uzaklıkta bulunan ve Kili Tepe olarak adlandırılan bölge 1. derece arkeolojik sit alanı.

Projeye tepki gösteren Avcıpınarı Savunması’ndan Kaya Tanış bölgedeki hayvancılık ve tarıma dikkat çekti. Tanış “Köy ve civar köyler tamamen tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Orada bir maden ocağı açılması ilk olarak bunu ortadan kaldıracaktır. Öte yandan açılmak istenen madenin yanı başından geçen doğalgaz boru hattı durumu daha da tehlikeli hale getiriyor, çünkü proje dosyasında da yazdığı gibi aramada patlatma yöntemi de kullanılacak. Köy esasında bir Ermeni köyüdür ve izleri hâlâ canlıdır. Maden sahasına 380 metre mesafede Kilise Tepesi olarak adlandırılan sit alanı var. Bu proje hayata geçtiğinde bu alan yok olacaktır” dedi.

Bu haber 01.03.2023 tarihinde BirGün sitesinde yayımlanmıştır.

Kategoriler