AB Komisyonu, 2 Mayıs 2023 tarihinde 2021-2027 AB Uyum Politikasının etkilerine ilişkin bir çalışma dokümanı (Cohesion 2021-2027: forging an ever stronger Union report on the outcome of 2021-2027 cohesion policy programming) yayımlamıştır.

Çalışma dokümanında, Uyum Politikasının 2021-2027 döneminde 378 milyar Avro’su AB tarafından finanse edilen toplam 545 milyar Avro’luk yatırım hacmi oluşturacağı, uygulama dönemi sonuna kadar AB GSYH’sini ortalama %0,5 arttıracağı, 1,3 milyon kişiye istihdam sağlayacağı, bu yatırımların uzun vadede harcanan her 1 Avro için Avrupa ekonomisine 2,8 Avro dönüşü olacağı belirtilmektedir.

Uyum Politikası hızla değişen sosyo-ekonomik zorluklar karşısında AB’nin “akıllı”, “yeşil” ve “dijital” Avrupa hedeflerine ulaşması için hayata geçirilen en önemli yatırım aracıdır. 

Sosyal, ekonomik ve yersel uyum Avrupa entegrasyonunun merkezinde yer almakta olup krizler ve jeopolitik nedenlerle artan bölgeler arası gelişmişlik farkları Birlik için önemli bir risk oluşturmaktadır.

Bu haber 08.05.2023 tarihinde AB.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Kategoriler