Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Phaselis Antik Kenti’nin Alacasu ve Bostanlık koylarına yapılmak istenen günübirlik tesis ve plaj projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Tekirova’da Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunan, 1’inci derece arkeolojik sit alanı statüsündeki Phaselis Antik Kenti’nin Alacasu ve Bostanlık koylarına yapılması planlanan projelere mahkemeden 3’üncü kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ projesinin antik kente, milli parkın kaynaklarına ve caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na ve ihale kararına karşı Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nde açılan davada, yeni bilirkişi keşfine kadar yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Müze ve Kazı Başkanlığı Onayı

Alacasu ve Bostanlık koylarına yapılacak günübirlik tesislerin ve sahil düzenlemesinin uygulama sürecinde görüş istenen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, projelerin uygun olduğunu belirtmiş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda da bu projelerle ilgili değerlendirme yapılması istenmişti. Bunun üzerine söz konusu projeler, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiş, Koruma Bölge Kurulu toplantısında değerlendirilmeden önce Antalya Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı’ndan görüşleri istenmişti. Antalya Müze Müdürlüğü, uygulamaya ‘uygun’ görüşü verdi. Phaselis Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da resmi yazısında Alacasu Koyu’na uygulanacak projenin, Phaselis’in antik kent sıfatıyla ön plana çıkmasına vesile olacağına, sadece deniz, plaj ve piknik yeri olarak kullanılmasının önüne geçeceğine vurgu yaptı. Bostanlı Koyu’na yapılacak çalışmalara ise ‘orman yolunun kullanılması kaydıyla’ şerhi düşen Phaselis Kazı Başkanı Arslan, antik kente uygulanacak projelerin uygun görüldüğünü belirtti. Uygulamaların Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Nihai Olarak İptali İstendi

Karara yapılan itirazlar sonucu Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nde açılan davanın gerekçesinde ihalenin, çevresel duyarlılık, kamu yararı, ekolojik denge ve tarihi değerlerin korunması amaçlarına uygun bulunmadığı, 1’nci derece arkeolojik sit alanında yapılabilecek işlerin çok sınırlı olduğu belirtildi. Dava dosyasında, şöyle denildi: “Bakanlığın iki ayrı koyda uygulamaya başladığı proje kapsamında günübirlik tesisler, restoran, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, cankurtaran, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapının inşa edileceği projeyle ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre arazide, beton, PVC, demir, alüminyum ve ahşap malzemeler kullanılacaktır. Aynı zamanda milli park olan 1’inci derece arkeolojik sit sınırları içinde kalıcı yapı yapılamayacağı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun, ilgili mevzuata göre uzun devreli gelişme planları hazırlanmadan bu projeye onay veremeyeceği, ilke kararının ihlal edildiği ve Kıyı Kanunu’na aykırı hareket edildiği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve neticede iptali istenmiştir.”

Tekrar Bilirkişi İncelemesi İstendi

İtirazları görüşerek yürütmeyi durdurma kararı veren Antalya 3. İdare Mahkemesi, birden fazla kişiden oluşacak bilirkişi heyetiyle bölgede keşif ve inceleme yapılmasını istedi. Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “30 Ocak tarihinde ihale kararı alınan projenin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması sebebiyle alanda keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.”

Bu haber 05.07.2023 tarihinde GazeteDuvar.com’da yayımlanmıştır.

Kategoriler