COP28 Başkanlığı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı, 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkararak 11.000 GW’a ulaştıracak ve yıllık ortalama enerji verimliliği artışını iki katına çıkaracak kilit unsurları özetleyen ortak bir rapor yayınladı.

Rapor, COP28’e hazırlanan ülkeleri bilgilendirmek üzere Abu Dabi’de düzenlenen Pre-COP sırasında lanse edildi.
Temel kolaylaştırıcılar şunlardır: altyapı ve sistem işletimi, politika ve düzenleme, tedarik zincirleri, beceriler ve kapasiteler, finans ve uluslararası işbirliği.
Rapor, COP28 Başkanlığının adil ve düzenli enerji dönüşümünü hızlandırmaya yönelik Eylem Gündeminin temel ayağını desteklemektedir.

Rapor, hükümetler ve özel sektör için küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin en az 11.000 GW’a nasıl çıkarılacağı ve aynı zamanda hedef dönemde yıllık ortalama enerji verimliliği iyileştirmelerinin nasıl iki katına çıkarılacağı konusunda uygulanabilir politika önerileri sunmaktadır. Bu, COP28 Başkanlığının Eylem Gündeminin 1.5 °C’yi ulaşılabilir kılmak için adil ve düzenli bir enerji dönüşümünü hızlı bir şekilde takip etme hedefi kapsamına girmektedir.

IRENA’nın World Energy Transitions Outlook 2023:

1.5 °C pathway adlı çalışmasında sunulan analizlerden geniş ölçüde faydalanan rapor, temel kolaylaştırıcıları beş bölüme ayırmaktadır:

  • Altyapı ve sistem işletimi: güç şebekeleri, enerji depolama, son kullanım elektrifikasyonu, sektör bağlantısı ve altyapı planlaması, talep tarafı yönetimi .
  • Politika ve düzenleme: enerji verimliliğinin artırılması, piyasa teşvikleri ve mali politika, elektrik piyasası tasarımı ve düzenlemesi, izinlerin kolaylaştırılması, olumsuz etkilerin azaltılması, sosyal ve çevresel faydaların en üst düzeye çıkarılması.
  • Tedarik zinciri, beceriler ve kapasiteler: dirençli tedarik zincirlerinin oluşturulması, eğitim, öğretim ve kapasite geliştirme.
  • Kamu ve özel sektör finansmanının artırılması.
  • Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi.

COP28 Başkanlığı, IRENA ve GRA arasındaki işbirliği, bu hedeflere ulaşılması konusunda artan küresel fikir birliğini yansıtmaktadır. COP28 öncesinde Başkanlık ve Avrupa Komisyonu ülkelere Küresel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhüdünü destekleme çağrısında bulunurken, Şampiyon ülkeler halihazırda bu küresel hedefleri destekleme taahhüdünde bulunmuştur.

Bu haber 30.10.2023 tarihinde www.irena.org’da yayımlanmıştır.

Kategoriler