18 Mart Çan Termik Santralı’ndan salınan PM 10 ve PM 2.5 maddelerinde nikel ve arsenik gibi ağır metaller tespit edildi. Uzmanlar, çevre kirliliğinin ulaştığı boyutla birlikte, halk sağlığına yönelik tehlikeye dikkat çekiyor.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, 18 Mart Çan Termik Santralı’na yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından hazırlanan rapora göre, 18 Mart Çan Termik Santralı ölçümlerine ağır metaller takıldı. 18 Mart Çan Termik Santralı’nın çevresinde nikel ve arsenik gibi kanserojen etkisi olan ağır metallerin partikül maddelerin üzerinde olduğu ve doğrudan ciğerlere ulaşabilecek küçüklükteki PM 2.5 üzerinde yer aldığı belirtildi. Derneğin raporuna, PM 2.5 ve PM 10 değerlerinin AB ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerleri bir ayda en az 24 gün boyunca aştığı kaydedildi. Hava kalitesinin kötü olmasına karşın termik santralda kapasite artışı çalışmalarının yapıldığı bildirildi

SINIR DEĞER AŞILDI

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Proje Yöneticisi Nuray Çaltı, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada ülke genelinde termik santralların çoğunun çevre mevzuatına uygunluklarını belgelemek için sunduğu raporlara rağmen henüz çevresel yatırımlarını tamamlamadığına dikkat çekti. Çaltı, şunları söyledi: “Çevre izinleri mevcut olmasına rağmen, tesislerin çevre standartlarına uygunluğu konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Atıkların düzenli depolanması konusundaki yönetmelik değişiklikleri, tesislerin atık depolama süreçleri hakkında çeşitli muafiyetler getirmiştir. Santrallerin kül depolama alanları, özellikle zemin geçirimsizliği açısından mevzuata uygun bir şekilde işletilmemektedir. Ağır metallerin yüksek seviyelerde ölçülmesi, bölgedeki hava kalitesinin insan sağlığı açısından riskli olduğunu göstermektedir. EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı’nın çevre izni olmasına rağmen ölçüm yapılan süre içerisinde özellikle kükürt emisyonları konusunda sınır değerler aşılmıştır. Çevre izninin iptal edilmemesi, çevre denetimlerine ilişkin endişelere yol açmaktadır. Çan bölgesindeki termik santrallerin çevre ve halk sağlığı üzerindeki kronik kömür etkileri incelenmelidir.”

MEVZUATA UYULMALI

Çaltı, Türkiye’de yakın gelecekte fosil yakıtlardan çıkışın da öngörülmediğinin altını çizerek yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

• Tesisler çevresel yatırımlarını tamamlamak için acilen harekete geçmelidir.

• Mevcut çevre izinleri, standartlara uyum konusundaki gerçek ilerlemeyi yansıtmalıdır.

• Tesisler kül depolama alanlarını, zemin geçirimsizliği dâhil olmak üzere mevzuata uygun hale getirmeli ve atık sahaları düzenli depolama sahalarına dönüştürülmelidir.

• Tesisler, sürekli emisyon kontrol sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve eksiklikleri gidermelidir.

Bu haber 24.01.2024 tarihinde BirGün.net’te yayımlanmıştır.

Kategoriler