Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan bölgesinde kömür ocağı için kapasite artırımı isteniyor. Bunun üzerine bölge halkı, kapasite artırımına karşı imza […]
Maden Yönetmeliği değişikliğinin Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulması kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kaldırıldı. Özer AKDEMİR Zeytinliklerin […]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Mart günü yayınlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin […]